Zdravo prehranjevanje

ZDRAVO PREHRANJEVANJE ali uravnoteženo prehranjevanje pomeni, da s hrano dobimo vsa nujno potrebna makro in mikrohranila v pravem razmerju. Spletna stran je namenjena razlagi sestave hrane, ki jo uživamo, glede na vsebnost makrohranil, kamor uvrščamo beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate in jih organizem potrebuje par 10 gramov dnevno ter mikrohranil, (vitamini in minerali), ki jih človek potrebuje v zelo majhnih odmerkih (par gramov, miligramov, celo mikrogramov).

Pomembno je vedeti:

  1. Vsebnost hranil v posameznem živilu lahko močno niha. Zavisi od okolja, kjer so živilo pridelali, načina pridelave in predelave posameznega živila, letnega časa pridelave, od tehnologije priprave hrane ….. Kljub tem nihanjem pa izračunane vrednosti o vnosu posameznih hranil, ki jih navajam pri analizi jedilnikov,  predstavljajo dobro osnovo za oceno uravnoteženega prehranjevanja.
  2. Kako se posameznik odziva na sestavo hrane je odvisno od njegovega genskega zapisa. Podobno velja za odziv bolnikov na zdravila. Isto zdravilo je za nekoga zelo učinkovito, drugemu bolniku ne pomaga. Nekomu povzroča zdravilo veliko stranskih učinkov, drugemu sploh nič. Enako je s hrano. Nekdo lahko dnevno zaužije 2500 Kcal in ohranja stalno telesno maso, drug začne pridobivati kilograme, če dnevno prekorači 2000 Kcal. Z razlikami med posamezniki in prilagajanjem prehranjevanja in zdravljenja z zdravili genskemu zapisu posameznika se ukvarjata novi področji znanosti nutrigenomika in farmakogenomika.

Zdravo prehranjevanje je moda in postaja za mnoge stil življenja. Nekateri hrano celo idealizirajo in ji pripisujejo čudežno moč, s katero bodo pozdravili svoje bolezni, hitro shujšali, oblikovali mišičasto telo, se uspešno zoperstavili staranju. Splet nam ponuja kopico nasvetov in žal tudi zmot, kako s prehranjevanjem rešimo vse težave, ki nas pestijo! Oglejte si razlago ene od teh zmot, ki pravi: paleo dieta modernemu človeku reši življenje

zelenjava