Kako ocenimo primerno telesno maso?

Indeks telesne mase (ITM = telesna masa / telesna višina2 ), ki ga večina navaja za oceno ustreznosti telesne mase, žal ni najboljši pokazatelj. Odstopanja se pojavljajo pri ljudeh z zelo visokim deležem mišične mase, maščob in v primeru motene presnove vode, ki se kaže v obliki edemov.

Za ljudi z zelo veliko mišične mase je v uporabi formula za idealno telesno maso:

Idealna TMmoški = 48 kg + 1,06 x vsak cm na 152 cm,

Idealna TMženske= 45 kg + 0,905 x vsak cm nad 152.

Za ljudi, ki imajo zelo visok ali zelo nizek ITM je primernejša formula  za prirejeno idealno TM:

Prirejena idealna TM = 0,25 x (telesna masa – idealna TM) ± idealna TM

Z zdravstvenega vidika je sestava telesa pomembnejša, kot telesna masa. Predvsem je pomembno razmerje med deležem mišičnega in maščobnega tkiva. Pri ustrezno hranjenih ljudeh znaša delež maščob med 10 in 21 % za moške in  21 in 33 % za ženske. Telesno sestavo oz. delež maščobnega tkiva lahko ocenimo z merjenjem kožne gube, natančnejše podatke pa dobimo z instrumentalnimi analizami. Najpogosteje, tudi v športnih centrih in  centrih za hujšanje, uporabljajo bioelektrično impedančno analizo. Predvsem v nekaterih zdravstvenih in zdraviliških ustanovah pa uporabljajo bolj zanesljive metode: DEXA (rentgenska metoda), CT (računalniška aksialna tomografija) in najbolj zanesljivo, brez vplivov na organizem, a najdražjo, magnetno resonanco.

Cilj vseh, ki skrbimo za svoje zdravje, pa tudi lep izgled je, da zmanjšamo količino maščob in povečamo  mišično maso, kar pomeni spremembo telesne sestave. S tem se veliko ukvarjajo centri za hujšanje, prav tako pa tudi športni centri, ki spremembo telesne sestave  v prid večji mišični masi načrtujejo z izračunavanjem energijske razpoložljivosti (razlika med količino energije, ki jo vnesemo s hrano in energijo, ki jo porabimo za fizično dejavnost). Ko je organizem v energijskem ravnotežju, ohranja nespremenjeno telesno maso in sestavo telesa (pri okoli 45 Kcal/kg puste telesne mase, ki ne vključuje maščob).